Anna Kaniewska
Koordynator konferencji biznesowych i badań
Tel. 519 042 665
anna.kaniewska@wiadomoscihandlowe.pl

Monika Rozwadowska
Specjalista ds. konferencji biznesowych i badań
Tel. 519 042 655
monika.rozwadowska@wiadomoscihandlowe.pl